ASIANTUNTIJAPALVELUT

Tarjoamme yksilöllisesti yrityksenne tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia ja konsultaatiota seuraavilta osa-alueilta:

LEAN   PYYDÄ TARJOUS
 • Työn tuottavuuden ja sujuvuuden lisääminen työn järkevöittämisen ja hukkien poistamisen avulla
 • Saada aikaan enemmän, resursseja lisäämättä; jopa pienemmillä resursseilla
 • Lean-perusteet
 • Lean-teoriat ja työkalut
 • Työpajat
 • Mittarit
 TYÖOIKEUDEN PERUSTEET   PYYDÄ TARJOUS
 • Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet
 • Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
 • YT-neuvottelut
OSAAMISEN VARMISTAMINEN   PYYDÄ TARJOUS
 • Osaamisen johtaminen. Henkilöstön oma vastuu oman osaamisen ylläpidosta
 • Osaamisrekisterit ja osaamisen dokumentointi
 • Osaaminen ja potilasturvallisuus
PALVELUMUOTOILU   PYYDÄ TARJOUS
 • Jatkuva kehitystyö ja oikea ajattelutapa
 • Kehitystyön tavoitteet
 • Miksi haluan kehittää ja parantaa palvelua?
 • Miten onnistuminen mitataan?
 • Keitä ovat palvelusi asiakkaat?
 • Mitä haluaisit ymmärtää asiakkaasi tarpeista?
 • Miltä palvelu näyttää asiakkaasi silmin?
 • Mitkä ovat asiakkaan pullonkaulat?
 • Mistä asiakasarvo syntyy?
 • Mikä on asiakkaan palvelupolku?
ASIKASPALVELUKOULUTUS   PYYDÄ TARJOUS
 • Millainen on hyvä asiakaspalvelija?
 • Omat vahvuudet ja kehitettävät alueet
 • Vuorovaikutustaidot asiakaspalvelussa
 • Miten sanon, mitä sanon ja kehonkieli
 • Tilannehallinta haastavissa tilanteissa
 • Erilaisten asiakastyyppien huomioiminen
 • Oma kehityssuunnitelma

MUUT PALVELUMME (valitse klikkaamalla)

TTY_pallo LEAN_pallo THV_palloMJ_pallo TVS_150x150_pallo