TYÖHYVINVOINTI – onko se sattumaa?

Työhyvinvointi

Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara. Hyvinvoivassa työyhteisössä työntekijät voivat kokea työn iloa. Työhyvinvointi edesauttaa työssä jaksamista, viihtymistä ja työhön sitoutumista. Työhyvinvoinnin lisääminen ja siitä huolehtiminen on koko työyhteisön yhteinen tavoite ja jokainen työyhteisön jäsen on siitä omalta osaltaan vastuussa – niin esimiehet kuin työntekijät.

Valmennuksen sisältö:

  • Työhyvinvointi käsitteenä ja työhyvinvoinnin osa-alueet
  • Muutoksen perusteluja
  • Työyhteisö muutoksessa, hämmennystä ja luopumisen tuskaa
  • Muutos – uusi mahdollisuus?
  • Jatkuva kehittäminen ja kokeiluyhteiskunta
  • Esimiehen rooli muutoksen läpiviennissä
  • Esimiehen rooli työhyvinvoinnin kehittämisessä
  • Muutosjohtaminen ja johtamisen resurssit
  • Työhyvinvointiin panostamisen hyödyt organisaatiolle

TYÖHYVINVOINTI VALMENNUKSET:

Tilaa valmennus työyhteisöösi tai katso tulevat valmennukset ja  tule kuulemaan muutoksen johtamisesta ja työhyvinvoinnista.


MUUT PALVELUMME (valitse klikkaamalla)

TTY_pallo LEAN_pallo AP_palloMJ_pallo TVS_150x150_pallo