MUUTOSJOHTAMINEN

MUUTOKSEN JOHTAMINEN JA TYÖHYVINVOINTI

Muutosjohtamisella vastataan muun muassa kysymyksiin, onko muutos hallittavissa, miten muutoksiin voidaan vaikuttaa ja miksi muutos toteutetaan. Organisaatioita haastavat jatkuvat toisiaan seuraavat tai samanaikaiset muutokset. Muutos käsitteenä voidaan nähdä jopa epäinformatiivisena tai vahankantaisena käsitteenä, koska turbulessi on jatkuvaa. Tästä huolimatta toimintaympäristön ja organisaation toimintaa on pyrittävä ennakoimaan ja suunnittelemaan niin, että työyksiköiden toiminta ja hyvinvointi voidaan taata.

Valmennuksen sisältö:

 • Työhyvinvointi käsitteenä ja työhyvinvoinnin osa-alueet
 • Muutoksen perusteluja
 • Työyhteisö muutoksessa, hämmennystä ja luopumisen tuskaa
 • Muutos – uusi mahdollisuus?
 • Jatkuva kehittäminen ja kokeiluyhteiskunta
 • Esimiehen rooli muutoksen läpiviennissä
 • Esimiehen rooli työhyvinvoinnin kehittämisessä
 • Muutosjohtaminen ja johtamisen resurssit
 • Työhyvinvointiin panostamisen hyödyt organisaatiolle

 

JOHTAMISEN KOULUTUKSIA JA KONSULTAATIOTA

Tarjoamme yksilöllisesti yrityksenne tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia ja konsultaatiota seuraavilta osa-alueilta:

HENKILÖSTÖJOHTAMINEN   PYYDÄ TARJOUS
 • Oikeudenmukainen johtaminen
 • Työyhteisötaidot
 • Työyhteisön toimivuus
 • Työhyvinvointi
 • Työyhteisön tuottavuus
 • Muutosjohtaminen
MONINAISUUSJOHTAMINEN   PYYDÄ TARJOUS
 • Tasa-arvo
 • Eri-ikäiset työyhteisössä
 • Eri kulttuurit työyhteisössä
 • Konfliktijohtaminen
  LEAN-ORGANISAATIO   PYYDÄ TARJOUS
 • LEAN-organisaation luominen
 • LEAN-etenemispolku
 • LEAN-toimintamallin luominen
 • LEAN-strategiasta toteutukseen
 • LEAN-ja henkilöstö

MUUT PALVELUMME (valitse klikkaamalla)

TTY_pallo LEAN_pallo THV_pallo AP_pallo TVS_150x150_pallo