Kaikki tehot irti Titaniasta

OHJELMA
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Johdanto päivään
         – Tervetuloa ja esittäytyminen
         – Työvuorosuunnittelun reunaehdot ja
            tavoitteet   
            
Katri Tunttunen, Smoothedu Oy
9.30 Toiveita, yhteisöllisyyttä ja
         työvuoroergonomiaa
           
Katja Laine , Smoothedu Oy
10.00 Titania  
         – Keskeinen logiikka ja toimintaperiaate
         – Työvuorosuunnittelun prosessi
         – Lähtötiedot
          
 Antero Latva, CGI
10.30 Tauko
10.45 Titania kaikki tehot irti
         – Kahden merkin käyttö ruudussa
         – Värit suunnittelijan apuna
         – Summarivit suunnittelijan apuna
          
 Antero Latva, CGI
12.00 Lounas
13.00 Titania kaikki tehot irti

Antero Latva, CGI
         – Ergonomia osion hyödyntäminen
         – Päivittäishallinnan tulosteet ( tonttijaot)
         – Työaikapankki
         – Sähköinen hyväksyntä
         – Toteuman teko
13.45 Esimerkillinen työvuosuunnitelma Titanialla
14.00 Kahvi
14.30 Case – miten saatu Titania tehokkaaseen käyttöön
          
Matti Vanni, TYKS
15.15 Yhteenveto ja keskustelu
15.30 Koulutuspäivä päättyy