Rekisteriseloste

Rekisteriseloste 27.3.2018
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
1. Rekisterinpitäjä
Smoothedu Oy
Hanhenkuja 11
28100 Pori
p. 050 2865

2. Rekisteriasiat
Kaikki yhteyden otot liittyen Smoothedu Oy:n asiakasrekisteriin, käsitellään kahden viikon kulu-essa saapumisesta.

3. Rekisterin nimi
Smoothedu Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on toimia asiakastietojen lähteenä tiedotettaessa Smoothedu Oy:n tai/ja sen yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavista koulutuksista ja tapahtumista.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä on sähköpostiosoitteita, ei muita asiakastietoja.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri on koostettu yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä Smoothedu Oy:n koulu-tuksiin osallistuneista henkilöistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomais-toimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina Smoothedu Oy:n laitteistolla, joka on suojattu palo-muurilla ja joka on lukittu salasanoin.

10. Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.